Tiếp tục gameshow 18 cộng cô gái có vòng 3 siêu căng bị bạn chơi vỗ mông