Thanh niên hôm trước quỳ ở cổng nhạc viện. Nay lại quỳ tiếp, quỳ từ trưa về ăn cơm tối bắt xe ôm ra quỳ tiếp