Thanh niên chơi dại thả cá trê vào ngực người yêu và cái kết đắng, không còn trò gì nghịch ngu hơn