Tán mãi không đổ, thanh niên tỏ tình crush bằng vòng hoa tang và cái kết cười banh họng