Sửa chữa hệ thống điện trong nhà quên không ngắt điện, người đàn ông bị điện giật ngã xuống hồ