Nghi vấn thanh niên xăm trổ đòi làm bảo kê địa bàn gặt lúa bị bác cầm phóng lợn đuổi, cả làng vào úp sọt