Lâm Đồng: Phát hiện hầm địa đạo sâu 2m, dùng máy xúc đào lên để lộ thứ bí mật khiến CĐM phát sốt