Khẳng định không ai có thể giải thích được màn ảo thuật chất hơn nước cất có 1 không 2 này