Góc hết hồn: Phỏng vấn dạo các em gái mê bóng đá, xem World Cup từ bé nhưng lại cho Messi sang Ả Rập