Fancam EXO siêu lầy- Kai can đảm kéo áo tụt dây giày D.O. để rồi nhận phải kết đắng