Đang tắm chung trong bể thì bất ngờ đến mùa dâu, cô gái bật khóc khi người yêu phản ứng quyết liệt thế này