Cận cảnh hàng triệu tờ tiền cũ bị nghiền vụn mỗi ngày tại Kho tiền Trung ương, nhìn mà xót đến tận tim