Yoo JaesSuk cuối cùng cũng tìm được một cái tên cho con gái mình

Nguyễn Thùy Mai Thương
Đăng ngày: 26/11/2018

- Con gái của Yoo Jaesuk
- "Tôi rất xúc động, hạnh phúc và vui sướng"
- "Mẹ cũng rất khỏe!"
- "Em bé khóc hai tiếng một lần"
- "Cảm ơn mọi người"


- "Thế tên của bé là gì thế anh?"
- "Anh cũng chưa biết nữa"

- "Liệu con gái thứ hai của Jaesuk - bé Naeunie có giống anh ấy không?!"
- "Cháu nó vẫn còn quá nhỏ, sau này mới biết được..."
- "Nhưng dạo này tôi cũng hơi lo"


Họ đã tình cờ tiết lộ tên em bé trong tập Running Man ㅋㅋㅋ
Dạo này có nhiều Naeun quá

Phản hồi bài viết: [+239, -2]

1. [+138, -0] Yoo Naeun nghe hay quá. Em bé sẽ nhận được rất nhiều tình yêu thương và lớn lên thật khỏe mạnh

2. [+124, -0] Bé đã ra đời rồi... Cảm giác thế nào khi có bố là Yoo Jaesuk hả em ơi

3. [+118, -2] Đi nhà trẻ mà được hỏi về nghề nghiệp của bố, bé sẽ trả lời "Yoo Jaesuk"

4. [+59, -0] Yoo Jiho và Yoo Naeun, toàn tên đẹp thôi ~ㅠㅠ

5. [+55, -0] Hình như là rút ngắn từ tên của Na Kyungeun-ssi (T/N: Vợ chú Yoo), tên đẹp quá!!

6. [+39, -0] Bỏ chữ 'kyung' trong tên của cô Na Kyungeun

=

- Con gái của Yoo Jaesuk
- "Tôi rất xúc động, hạnh phúc và vui sướng"
- "Mẹ cũng rất khỏe!"
- "Em bé khóc hai tiếng một lần"
- "Cảm ơn mọi người"


- "Thế tên của bé là gì thế anh?"
- "Anh cũng chưa biết nữa"

- "Liệu con gái thứ hai của Jaesuk - bé Naeunie có giống anh ấy không?!"
- "Cháu nó vẫn còn quá nhỏ, sau này mới biết được..."
- "Nhưng dạo này tôi cũng hơi lo"


Họ đã tình cờ tiết lộ tên em bé trong tập Running Man ㅋㅋㅋ
Dạo này có nhiều Naeun quá

Phản hồi bài viết: [+239, -2]

1. [+138, -0] Yoo Naeun nghe hay quá. Em bé sẽ nhận được rất nhiều tình yêu thương và lớn lên thật khỏe mạnh

2. [+124, -0] Bé đã ra đời rồi... Cảm giác thế nào khi có bố là Yoo Jaesuk hả em ơi

3. [+118, -2] Đi nhà trẻ mà được hỏi về nghề nghiệp của bố, bé sẽ trả lời "Yoo Jaesuk"

4. [+59, -0] Yoo Jiho và Yoo Naeun, toàn tên đẹp thôi ~ㅠㅠ

5. [+55, -0] Hình như là rút ngắn từ tên của Na Kyungeun-ssi (T/N: Vợ chú Yoo), tên đẹp quá!!

6. [+39, -0] Bỏ chữ 'kyung' trong tên của cô Na Kyungeun

=

=

=

- Con gái của Yoo Jaesuk
- "Tôi rất xúc động, hạnh phúc và vui sướng"
- "Mẹ cũng rất khỏe!"
- "Em bé khóc hai tiếng một lần"
- "Cảm ơn mọi người"


- "Thế tên của bé là gì thế anh?"
- "Anh cũng chưa biết nữa"

- "Liệu con gái thứ hai của Jaesuk - bé Naeunie có giống anh ấy không?!"
- "Cháu nó vẫn còn quá nhỏ, sau này mới biết được..."
- "Nhưng dạo này tôi cũng hơi lo"


Họ đã tình cờ tiết lộ tên em bé trong tập Running Man ㅋㅋㅋ
Dạo này có nhiều Naeun quá

Phản hồi bài viết: [+239, -2]

1. [+138, -0] Yoo Naeun nghe hay quá. Em bé sẽ nhận được rất nhiều tình yêu thương và lớn lên thật khỏe mạnh

2. [+124, -0] Bé đã ra đời rồi... Cảm giác thế nào khi có bố là Yoo Jaesuk hả em ơi

3. [+118, -2] Đi nhà trẻ mà được hỏi về nghề nghiệp của bố, bé sẽ trả lời "Yoo Jaesuk"

4. [+59, -0] Yoo Jiho và Yoo Naeun, toàn tên đẹp thôi ~ㅠㅠ

5. [+55, -0] Hình như là rút ngắn từ tên của Na Kyungeun-ssi (T/N: Vợ chú Yoo), tên đẹp quá!!

6. [+39, -0] Bỏ chữ 'kyung' trong tên của cô Na Kyungeun


Nguồn: pannchoa