Xúc động màn giải cứu chú chó bị kẹt trong ống kim loại

466