Tùng Sơn sẽ tiếp tục chuyển giới sau khi đã phẫu thuật thẩm mỹ