Thanh niên quỳ gối giữa cái nắng 40 độ tại cổng nhạc viện để tỏ tình và cái kết không thể đắng hơn