Rò điện ở bể bơi Vinh, hàng chục người đang bơi co giật cứng đờ không ai hay biết, ai cũng bỏ chạy tán loạn