Miu Lê gạch chéo hình dương cầm, hát bài mới về Dương Cầm trên sân khấu "Sao đại chiến"

1907