Husky lớn lên cùng những chú gà, chủ nhân ghi lại tiếng kêu của nó… Dân mạng cười đau bụng ‘Nó thích gáy hơn sủa’