Họp phụ huynh về bị mẹ đánh do kết quả thấp, cô bé tức giận "ĐỐT" luôn trường học