Hành vi đồi bại: Con không áo ngực, bố vạch “vù.ng k.ín” dọa nạt, đánh chửi mẹ con hàng xóm vì một con chó