Hà Nội: Thanh niên Tây nằm ra lòng đường “tập bơi” sau khi thử điếu cày ở quán nước vỉa hè -