Em gái đi mua B.c.s về cho bạn trai "x.o.ạ.c" cực kỳ "Dam Dang" - Anh Chủ tiệm cũng phải đỏ cả mặt