Đường phố náo loạn vì thanh niên chạy Grab bằng Z1000 khủng, phi lên nhìn mặt thì ngã ngửa hóa ra là...