Cụ ông 54 tuổi giảm cân, làm đẹp thần kỳ bằng cách … uống nước tiểu hàng ngày trong 6 năm