Clip: Xe công nông tự chế mất lái tông sập cổng lao thẳng vào nhà dân

2359