Clip: Nhà gái nhảy flashmob tung cả rạp cưới thế mà chú rể vẫn an nhiên như một khúc gỗ

1125