Cận cảnh vũ khí cực độc Tài 'mụn' dùng để đâm chết 2 hiệp sĩ, 1 nhát chết ngay không thể cầm máu