Bé gái song sinh ra khỏi bụng mẹ vẫn còn nguyên trong bọc ối, 80.000 ca mới có một